Fanget opp av
Kategori: Diverse

Nye macro bilder

Nye macro bilder

Her er 2 nye macro bilder jeg har tatt for noen dager siden.

Share This:

Noen rovfugler

Noen rovfugler

Her er noen bilder jeg har tatt av rovfugler.

Share This:

Makro test

Makro test

Har børstet støvet av 150 mm makro objektivet her å tatt noen bilder med Nikon D800

Her er ett av dem

Nikom D800 og Sigma 150mm makro

Share This:

Video test

Video test

Share This:

Fugler jeg har tatt bilde av.

Fugler jeg har tatt bilde av.

 1. Fiskeørn
 2. Musvåk
 3. Ærfugl
 4. Tjeld
 5. Jordugle
 6. Trane
 7. Sivhøuk
 8. Toppdykker
 9. Teist
 10. Spurvhøk
 11. Stokand hann og hunn
 12. Kvinand hann og hunn
 13. Flaggspett
 14. Svartspett
 15. Kanadagås
 16. Knopsvane
 17. Sangsvane
 18. Fasan
 19. Guld Fasan
 20. Grønnfink
 21. Spettmeis
 22. Pillefink
 23. Nøtteskrike
 24. Gulspurv
 25. Fjellvåk
 26. Sildeand
 27. Hegre (grå hegre)
 28. Storspove
 29. Skogsnipe
 30. Tornskate
 31. Buskskvett
 32. Sivspurv
 33. Rødstrupe
 34. Gråfluesnapper
 35. Måltrost
 36. Sothøne
 37. Gråtrost
 38. Vipe
 39. Sanglerke
 40. Grågås
 41. Kråke
 42. Stær
 43. Lerkefalk
 44. Vepsevåk
 45. Svarthvit fluesnapper
 46. Linerle
 47. Vintererle
 48. Rødstilk
 49. Svale
 50. Kjøttmeis
 51. Trepiplerke
 52. Rugde
 53. Hettemåke
 54. Fiskemåke
 55. Gråtrost
 56. Stillits
 57. Kvinand
 58. Strandsnipe
 59. Makrellterner
 60. Skarv
 61. Gravand
 62. Stillits (ny 22.06.2019 )
 63. Løvsanger (ny 24.07,2019)
 64. lys musvåk ( ny 22.07.2019)
 65. Bjørkfink (ny 07.10.2019)
 66. Rørdrum (ny 23.09.2019 )
 67. Steinskvett ung (14.09.2019)
 68. Havsule (08.09.2019)
 69. Vandrefalk (08.09.2019)
 70. Gulerle (31.08.2019)
 71. fossekall ( 29.10.2015 )
 72. Sidensvans ( ny 29.10.2019)
 73. Dvergspett (ny 09.01.2020)
 74. Fuglekonge (ny 09.01.2020)
 75. Kongeørn (ny 12.01.2020)
 76. Haukugle (ny 13.01.2020)
 77. Stjertmeis (ny 15.02.2020)
 78. Kattugle (ny 24.02.2020)
 79. Grankorsnebb (ny 21.03.2020)
 80. Steinskvett (04.05.2020)
 81. Rødstjert hunn (14.06.2020)
 82. Hagesanger (20.07.2020)
 83. vitkindgås (02.08.2020)

Share This:

Stjernekikkert

Stjernekikkert

Da har jeg fått meg stjerne kikkert å håper jeg får tatt noen bilder av stjerner og planeter ute i det store universet..

 

Celestron Nexstar 130 SLT
Celestron Nexstar 130 SLT

Share This: