Fanget opp av
Kategori: Diverse

Fugler jeg har tatt bilde av.

Fugler jeg har tatt bilde av.

Fiskeørn Musvåk Ærfugl Tjeld Jordugle Trane Sivhøuk Toppdykker Teist Spurvhøk Stokand hann og hunn Kvinand hann og hunn Flaggspett Svartspett Kanadagås Knopsvane Sangsvane Fasan Guld Fasan Grønnfink Spettmeis Pillefink Nøtteskrike Gulspurv Fjellvåk Sildeand Hegre (grå hegre) Storspove Skogsnipe Tornskate Buskskvett Sivspurv Rødstrupe Gråfluesnapper Måltrost Sothøne Gråtrost Vipe Sanglerke Grågås Kråke Stær Lerkefalk Vepsevåk Svarthvit fluesnapper Linerle Vintererle Rødstilk Svale Kjøttmeis Trepiplerke Rugde Hettemåke Fiskemåke Gråtrost Stillits Kvinand Strandsnipe Makrellterner Skarv Gravand Stillits (ny 22.06.2019 ) Share This: