Rovfugler

Rovfugler

Rovfugler jeg har tatt bilde av

Vepsevåk

Vepsevåk har et duelignende eller gjøkligende utseende og blir cirka 52–60 cm lang og veier omkring 360–1050 gram. Hunnen varierer mer i størrelse og er normalt marginalt større enn hannen, som vanligvis veier 440–943 g. Vingespennet er cirka 118–150 cm.[3]
Fjærdrakten er normalt grålig til gråbrun. Hunnen gjerne mer brun enn hannen, spesielt hodet. Vepsevåken varierer imidlertid svært mye i utfarging, spesielt foran på halsen, på brystet og i buken. Den kan være både mørk og lys, herunder også spraglet. Oversiden er overveiende mørk.

Hentet fra Wikipedia

Vepsevåk

Musvåk

Musvåken blir cirka 40–52 cm lang og har korte, brede vinger med fem løse håndsvingfjær. Hunnen blir størst og veier typisk 486–1 360 g, mens hannen typisk veier 427–1 180 g. Vingespennet utgjør cirka 109–136 cm.[1]
Stjerten er rett avskåret og fjærdrakten er svært variert utfarget, men i hovedsak kamuflasjefarget.[1] Både helt mørke og helt lyse individer finnes, herunder en variant som er nærmest hvit med mørke spetter.[1] Oversiden er oftest ensartet brunlig, mens fuglen ofte på undersiden har et lyst brystbånd. Halen er grålig med mange tverrbånd og et tydelig ytterst randbånd. Ved knoken på undersiden av vingen har fuglen ofte mørke pletter, samt mørke randbånd. Musvåken kan lett forveksles med fjellvåken, som er litt større og mer langvinget. Den har imidlertid alltid hvit overgump og et mørkt felt over buken samt et mørkt bånd ytterst på halen og fjærkledde ben. Vepsevåken kan også likne musvåken, men den har slankere hale og et mindre, mere dueaktig hode med gule øyne.

Hentet fra Wikipedia

Musvåk

Fjellvåk

Fjellvåken er mellom 54 og 60 cm lang og har et vingespenn på ca. 1,3 m. Vekten er omkring 1 kilo. Den kjennes lett igjen i flukt med sin lyse underside og mørke flekker på hver vingeknoke. Fuglearten har et kjennelig skrik. Et mjauende og klagende «piijæh». Hann og hunn er stort sett like, men hunnen kan være en anelse større. En forskjell er på stjerten. Hannen har gjerne et bredt bånd helt ytterst på den ellers kritthvite stjerten og flere mye smalere bånd lenger inn på stjerten, hunnen har bare ett helt ytterst.

Hentet fra Wikipedia

Fjellvåk

Share This: