Fugler jeg har tatt bilde av

Traner

Ærfugl

Vipe

Vintererle
Vintererle unge
Vepsevåk
Ung-løvsanger
Ung-løvsanger

Trost
Trost
Trost
Trepiplerke
Tornskate
Tornsanger
Toppdykker
Tjeld
Teist
Svartspett
Svarthvitfluesnapper -hann
Stær
Strandsnipe
Stillits
Spurvhøk
Spettmeis
Sothøne
Skjærpiplerke
Sivspurv
Sivhauk hann
Siland
Sanglerke
Rødstrupe
Rødstilk
Rugde
Nøtteskrike
Måltrost
Makrellterner
Linerle
Laksand
Kvinand hann og hunn
Kanadagås
Jernspurv
Grå Hegre
Gulspurv
Gullfasan
Grågås
Gråfluesnapper
Grønnspett
Grønnfink
Gravand
Flaggspett

Share This: